Způsoby doručení

 

Na výběr je několik možností, jak budete chtít zboží doručit. Více se o nich dozvíte přímo zde.

 
Balík GLS - Soukromá zásilka
 
 • O doručení vaší zásilky se postará společnost General Logistics Systems Czech Republic, s. r. o. Tato společnost vybudovala během pár let (od svého založení roku 1999) stabilní síť evropské balíkové přepravy, která v současnosti pokrývá 41 států. GLS založila také v několika zemích své vlastní společnosti – většinou se jednalo o kompletní sítě, které byly okamžitě uvedeny do plného provozu.
 • Společnost GLS vlastní třídicí centra a doručovací sítě, které této společnosti umožňují standardně poskytnout zákazníkovi doručení objednávky následující pracovní den po vyzvednutí, a to po celé České republice. Pomocí napojení na mezinárodní síť si může zákazník užít expresní doručení do ostatních 41 zemí v Evropě.
 • Zásilky, které vstupují do systému, jsou vždy označeny čárovým kódem, který se snímá při veškerých operacích probíhajících při přesunu od odesílatele až k příjemci. Díky tomu jsou informace o zásilce neustále k dispozici on-line, a to v reálném čase.
 • To, jak přeprava probíhá, můžete sami pozorovat na internetu.
 
  
Balík Česká pošta


 • Obchodní balík garantuje Česká pošta dodat nejpozději následující pracovní den ode dne podání. Neskladné balíky (tzn. balíky větších/nepravidelných rozměrů) se dodávají nejpozději druhý pracovní den ode dne podání.
 •  V obchodním balíku je možné přepravit věci o maximální hodnotě 100 000 Kč. Česká pošta nese zodpovědnost za balík pouze do výše sjednaného limitu odpovědnosti neboli udané ceny. V systému T&T (Track&Trace) jsou obchodní balíky sledovány od momentu podání zásilky.

 

  1. Doba dodání je garantovaná.
  2. Jedná se o rychlou, kvalitní a spolehlivou službu.
  3. Spousta doplňkových služeb.
  4. Hmotnost jedné zásilky může být až 30 kg.
  5. Další informace o této službě naleznete zde.
Převzetí a reklamace: 
 
Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – u zjevné vady (poškození obalu)  zásilku nepřebírat.
 
Reklamace - Česká pošta
Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky.
Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.

Upozornění!!!!!
Nahlášení skrytého poškození zásilky po stanovené lhůtě 2 dnů, již nelze akceptovat. Po uplynutí této lhůty nebude přistoupeno k jakékoli kompenzaci za poškození zboží.