Záruka na zboží

 

Spolu se zbožím obdržíte fakturu, která většinou slouží jako záruční list.

 

Délka záruční doby musí odpovídat vždy minimálně délce záruční doby stanovené v občanském zákoníku nebo jiných zvláštních předpisech, většinou se jedná o 2 roky. Poskytnout prodlouženou záruku je možné výhradně u zboží, které má tuto prodlouženou záruku uvedenou, v opačném případě platí záruka 2 roky. Lhůta 1 rok platí při nákupu zboží na IČ.

 

Jakmile kupující převezme zboží od prodejce, záruční doba začíná běžet. Jestliže se má na základě objednávky od kupujícího (nebo na základě požadavků příslušných právních předpisů) provést odborná instalace produktu osobou, která je k tomu způsobilá a oprávněná, začne záruční doba běžet ode dne, kdy je tato instalace provedena v případě, že byla objednaná kupujícím do tří týdnů od převzetí zboží a v případě, že kupující poskytl včas potřebnou součinnost, která je k provedení instalace nezbytná.

 

Doba od reklamace zboží do doby, kdy musí kupující převzít zboží po skončení záruční opravy, se do záruční doby nepočítá. Kupující obdrží potvrzení o tom, kdy dal zboží k reklamaci a o době trvání záruční opravy a jejím provedení.

 

V případě, že bude zboží vyměněno za nové, nebo budou nahrazeny některé jeho součástky, na které se záruka vztahuje, záruční doba je obnovena (tzn. běží od začátku), a to od převzetí nového zboží nebo zboží s novou součástkou kupujícím.

 

Práva spotřebitele není možno uplatňovat na dárky, které zákazník obdržel zcela zdarma. Toto zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a všechny normy dle platné legislativy ČR.