Lhůta pro vyřízení reklamace

 

Prodejce je povinen vyřídit reklamaci do 30 kalendářních dnů. Tato lhůta se počítá od následujícího dne po dni uplatnění reklamace spotřebitelem a je ukončena vyřízením reklamace u prodejce nebo v servise.

 

Práva spotřebitele není možné uplatňovat na dárky, které byly zákazníkovi poskytnuty zcela zdarma. Toto zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a všechny normy dle platné legislativy ČR. Jestliže dárce ví o existenci vad na zboží, je povinen na ně upozornit. Pokud má věc vady, na které obdarovaný nebyl upozorněn, má právo vrátit věc dárci.