Jak postupovat u reklamace

 

Popište vadu nebo problém týkající se zboží servisu. Ten vám poskytne veškeré odborné informace a usoudí, jestli jde opravdu o vadu a zda ji budete moci odstranit svépomocí nebo jestli bude nezbytné provést reklamační řízení. Než odešlete přístroj k reklamaci, je nezbytné jej očistit, jinak vám reklamace nebude uznána.

 

Servisní zařízení nemá k dispozici dostatečně velké prostory vhodné k čištění přístrojů větších rozměrů. Pro uživatele je snadné přístroj rozebrat, k čištění nebude potřebovat odborné znalosti nebo zásah servisního technika. Svůj přístroj byste měli čistit pravidelně. Za poplatek 3 000 Kč vám můžeme vyčištění zajistit.

 

Až budete posílat zboží do servisu, nezapomeňte přiložit tyto doklady:

 

  • daňový doklad (kopie)/faktura
  • vyplněný záruční list, který bude potvrzen prodejcem (pokud byl k zboží vydán)

 

Pro rychlejší vyřízení reklamace je vhodné přiložit ke zboží vyplněný reklamační list.