Často kladené dotazy (FAQ) pro vodní filtry Berkey

 

 

Z čeho jsou složeny filtrační vložky Black Berkey?

Tyto filtrační vložky jsou patentované a obsahují několik typů médií s prvotřídním aktivním uhlím, které je z kokosových skořápek. Přítomnost stříbra, které je ve filtračních vložkách obsaženo, umožňuje samosterilizační proces.

Z čeho jsou složeny jednotlivé díly filtračních lahví Sport Berkey (lahev samotná, slámka a uzávěr)?

Láhev se vyrábí z nízko hustotního polyetylenu (FDA LDPE), z hustotního polyetylenu (FDA HDPE) je tvořen uzávěr a slámka je z polypropylenu (FDA PolyPro) dle požadavků Úřadu na kontrolu potravin a léčiv (FDA). Filtry Sport Berkey vydrží teplotu až 46 °C. Občas se může stát, že dojde k zaseknutí slámky. Většinou si sami můžete všimnout, kde je slámka uvnitř zaseknutá. Můžete to lehce napravit tímto způsobem: - Aby se slámka dostala ven, otevřete láhev. - Slámku přichyťte mezi palcem a ukazovákem tam, kde z láhve vyčnívá. - Opatrně povytáhněte slámku z láhve, přičemž otáčejte palcem a ukazovákem tou částí slámky, která je s lahví v kontaktu. Takto dojde k otevření slámky a vy budete moci nový filtr Sport Berkey používat. Filtrační vložky v lahvi Sport Berkey není možné čistit. Nicméně je možné koupit si náhradní filtrační vložky.

Jak fungují filtrační systémy s vložkami Black Berkey?

Aby měl zákazník o filtraci a čištění vody co nejvíce informací, je cílem společnosti New Millennium, Ltd. Tyto informace vám umožní správně se rozhodnout o tak důležité věci, jako je kvalitní čistá voda, kterou pijete. Protože se jedná o složitou vědu, snažíme se používat co nejvíce známých pojmů, aby pro vás bylo vše jasné a srozumitelné. Filtrační vložky Black Berkey používají několik způsobů.

Mikrofiltrace

Prvním prvkem obrany je obsah ve filtračních vložkách Black Berkey patentovaného složení více než šesti typů médií, které jsou zabudovány do vysoce kompaktní matice, jež obsahuje miliony mikroskopických pórů. Tyto póry svou drobností vytvářejí tzv. „mučicí stezku“, kterou patogenní bakterie, cysty, herbicidy, paraziti, čisticí prostředky, organická rozpouštědla, těkavé organické látky, kaly, prach, nečistoty, sedimenty a sedimentární minerály, pachy a usazeniny prochází. Díky těmto stezkám (kterými nečistoty nedokážou fyzicky projít) jsou všechny nečistoty zachyceny ve filtru, takže jsou odstraněny z pitné vody. Tento proces se nazývá mikrofiltrace.

Adsorpce

Druhým prvkem je využití speciálních adsorpčních a absorpčních vlastností. Adsorpce tvoří iontovou bariéru, která se podobá povrchovému tření. Tato bariéra skvěle doplňuje mikroporézní vodní filtr, jelikož umožňuje malým pórům efektivně blokovat nečistoty ve vodě, které jsou menší než samotný pór. Tento proces blokace umožňuje vodním filtrům Berkey odstraňovat submikronové viry, se kterými by si vodní filtry jiných značek poradit nedokázaly, a to bez používání chemikálií, jako je například jód či chlór. Mimo to se voda během procesu iontové výměny zbavuje iontů těžkých kovů (minerálních molekul), jako je například chrom, kadmium, olovo, měď, hliník, rtuť a jiné škodlivé těžké kovy a dochází k jejich přeměně elektrickým navázáním na médium.

Průtok

Kromě toho jsou systémy Berkey natolik účinné během odstraňování nečistot z vody díky jedinečně dlouhé „době kontaktu“. Jiné filtrační systémy fungují na podstatě tlaku vody, který molekuly vody protlačuje skrze médium při tlaku 60–90 PSI. Molekuly vody jsou tím pádem v kontaktu s filtračním médiem jen na zlomek vteřiny. Pro srovnání: ty molekuly vody, které prochází skrze strukturu filtrů Black Berkey, jsou pomalu stahovány gravitací a stále tak jsou v kontaktu s médiem po delší dobu, což napomáhá filtračnímu médiu zachytit nečistoty účinněji. Tuto vyspělou technologii lidé vyvíjeli, zdokonalovali a zkoušeli mnoho let investigativního výzkumu a testování, kterého se zúčastnili inženýři, výzkumníci a specialisté přes čištění vody. Zjistilo se, že doba průtoku čili doba expozice filtračním účinkům systému Black Berkey poskytuje odstranění nejobsáhlejšího množství virů, bakterií a toxických chemikálií.

Kdy a jakým způsobem se filtry Black Berkey čistí?

Filtrační vložky Black Berkey nemusíte čistit pokaždé, když čistíte systém Berkey. Frekvence čištění by nicméně mohla záviset na zdroji vody a místě používání. V oblastech, kde je voda špinavější než běžná voda, se filtr musí čistit častěji; snad dokonce častěji než ostatní části systému. Jestliže je voda kalná nebo velice špinavá, je lepší nejprve ji předfiltrovat, a to pomocí kusu látky (např. tričko, kapesník, prostěradlo atd.), než ji vlijete do filtračního systému Berkey. Ačkoli to není nutné, zabráníte tak ucpání pórů filtrů Berkey drobnými úlomky a snížíte tak frekvenci čištění těchto filtračních prvků.

Kdy je nejlepší filtry vyčistit?

 • V případě, že dojde k výraznému zpomalení průtoku.
 • Filtry můžete také čistit pravidelně, třeba jednou za půl roku. Výhodné na tom je, že se vám podaří zabránit zpomalení průtoku. Jestli se rozhodnete čistit filtry pravidelně, však záleží jen na vás. Jedná se pouze o doporučení.

Jak probíhá čištění filtrů?

 1. Jako první vyprázdněte a vymontujte filtrační vložky z nádoby Berkey.
 2. Hrubší stranou nepoužité čisticí houbičky na nádobí či tvrdšího zubního kartáčku odsuňte vnější část filtru Black Berkey opatrně pod studenou tekoucí vodou.
 3. Filtry znovu aktivujte (naprimujte). Pokud nejste s tímto procesem dostatečně obeznámeni, prostudujte si prosím návod, který je k výrobku přiložen.
 4. Filtry Black Berkey namontujte zpátky do nádoby Berkey.
 5. Nádobu Berkey naplňte a pomocí potravinářského barviva vyzkoušejte, zda filtry Black Berkey fungují správně (tato zkouška je popsána v návodu).

Dokážou filtry Black Berkey odstranit vodní květ (sinice a řasy)?

Ačkoli jsme netestovali konkrétní mikroorganismy, které typické zelené zbarvení vody způsobují, testovali jsme ostatní patogenní bakterie a dva viry, které jsou velké jako pouhý zlomek velikosti vodních řas. Filtry Black Berkey se testovaly jak na odstranění patogenních bakterií, tak na odstranění virů na vyšší úrovni, než jaká je předepsána normami pro čištění EPA, takže předpokládáme, že větší bakterie, jako jsou například cyanobakterie, by měly být také odstraněny. Vzhledem k tomu, že společnost NMCL nemá testy na tyto konkrétní mikroorganismy, se však zdržuje konkrétního prohlášení k této věci. Další dotazy se týkají mikrocystin, které představují chemické produkty zamořené cyanobakteriemi, což jsou organické chemikálie. Během testování filtrů Black Berkey se zjistilo, že při odstraňování organických chemikálií dosahují vysoké účinnosti. Údaje týkající se výsledků testů odstraňování mikroorganismů a organických chemikálií filtry Black Berkey a také informace, které byly poskytnuty EPA v materiálech, které jsou citovány výše, svědčí o tom, že filtrační systémy Berkey by měly být skutečně účinné během odstraňování a snížení množství znečištění, které bylo způsobeno řasami nebo sinicemi (vodním květem). Společnost NMCL také doporučuje používání co nejčistšího zdroje vody vždy, kdy je to možné.

Vyměňovat vodu Berkey je doporučeno po třech dnech. Platí to, i pokud se uchovává v ledničce?

Pravda je, že vyměnit vodu po třech dnech opravdu doporučujeme. Pokud však vodu uchováváte v chladu, je možné tuto dobu prodloužit na týden. Jde o konzervativní odhad kvůli zajištění bezpečnosti. Je to z toho důvodu, že během přefiltrování vody dochází k odstranění chemikálií, které inhibují růst bakterií. Bakterie se ve vlhčím prostředí, tedy ve vodě, rozmnožují rychleji. Chlad ale dokáže jejich případný rozvoj zpomalit.

Dají se filtry Black Berkey a systémy Black Berkey považovat za veganské a/nebo košer?

Z technického hlediska, aby mohlo být něco definováno jako veganské nebo košer, je nutné, aby to bylo určeno ke konzumaci. Filtry Black Berkey ani systémy Berkey však nejsou ke konzumaci určeny. Nicméně jsme si jistí, že se tyto produkty dají považovat za veganské i košer, dle odpovědí na tyto otázky: a. Je výsledný produkt z čisticího procesu určený ke konzumaci? ANO. Voda, která se vyfiltruje, je ke konzumaci určena. b. Je ve vodě obsažena jakákoli forma živých organismů, derivátů dřívějších nebo současných živých organismů? NE. c. Obsahují filtry části živočišného původu (dřívějšího nebo současného)? NE. d. Bakterie se považují za živé organismy. Jsou filtrační vložky Black Berkey bakteriostatické a dokážou zabránit vzniku soužití se všemi formami živých organismů? ANO. Nejen, že jsou filtry bakteriostatické, ale zároveň také dokážou zabránit mitóze a neumožňují živým organismům kolonizaci filtrů. Toto však neplatí o veškerých filtračních systémech, které jsou nyní na trhu. Filtrační systémy často mikroskopické živé organismy podporují a nedokážou zamezit růstu bakteriálního květu v rámci filtrační vložky. Vždy se nezapomeňte přesvědčit o tom, zda mají filtry bakteriostatické schopnosti. e. Dokážou filtry odstranit korýše a jiné živočišné organismy, jež mohou být obsaženy ve vodě před filtrací? ANO.

Proč se v návodu píše „Nenechávejte filtrační vložky zmrznout“?

Bezpečnostním pravidlem, které doporučujeme, je nenechávat filtry zmrznout. Zároveň také doporučujeme, abyste neskladovali filtrační vložky (použité i nepoužité) v teplotách kolem bodu mrazu. Ledová voda uvnitř filtru totiž zvětšuje objem a tím i velikost pórů, což znamená zničení filtru. I přesto, že jsou filtry nepoužité či plně vysušené, může dojít k výskytu malého množství vlhkosti, obzvlášť v klimatech s vyšší vlhkostí. Tato vlhkost se pak může v podobě ledových krystalů rozšířit uvnitř filtru a filtry tak poničit. Platí to pro veškeré filtrační vložky Berkey a také pro vložky do filtrační lahve Sport Berkey. Pokud k zamrznutí a poničení filtrů dojde, záruka přestává platit.

Mám se obávat koliformních bakterií?

Koliformní bakterie nezpůsobují onemocnění (tzn. nedají se považovat za patogenní organismy) a u střevního traktu teplokrevných savců (tedy i člověka) jsou přirozenou součástí. Jsou to relativně neškodné mikroorganismy, které lze najít téměř kdekoli – na kůži, v půdě, u zvířat, v jezerech, řekách, u hmyzu apod. Tyto mikroorganismy slouží jako indikátory a jsou používány během mikrobiologické analýzy vody. Pokud jsou koliformní bakterie součástí nefiltrované neupravené vody, lze předpokládat, že jsou doprovázeny také většími organismy, které mohou onemocnění způsobovat (tzv. patogeny). Fekální koliformní bakterie jsou podskupinou této třídy. Jejich nejznámějším zástupcem je Escherichia coli. Protože se tyto organismy objevují jen ve fekáliích teplokrevných živočichů, je možné je odlišit od ostatních koliformních bakterií. E-Coli (fekální koliformní bakterie) jsou zvláštním typem koliformních bakterií. Vzhledem k tomu, že mohou způsobovat nemoci a zároveň jsou indikátorem faktu, že byla pitná voda kontaminována splašky či odpadem zvířecího původu, který by mohl obsahovat i další bakterie, které nemoci způsobují, je jejich přítomnost ve vodě o dost závažnější. Testovali jsme několik miliard mikroorganismů E-coli na jeden litr (růst kolonie) s filtry Black Berkey. Znečištění bylo více než desettisíckrát vyšší, než je velikost kolonie (tedy počet patogenů), která je obvykle používána během testování toho, do jaké míry jsou filtrační systémy bakterie E-coli schopné odstranit. Dle výsledků odpadní voda neobsahovala po filtraci žádné zjistitelné patogeny. Voda byla poté inkubována, což rovněž nezpůsobilo růst patogenů. Při kontrole elektronovým mikroskopem nebyla také přítomnost patogenů zjištěna.

Jak správně skladovat filtrační vložky Black Berkey a jaká je jejich životnost?

Než filtrační vložky uskladníte, je dobré vyprázdnit obě komory filtru a zamezit tak růstu bakterií ve stojaté vodě. Komory je možné vymýt vodou s mýdlem a následně je nechat uschnout. Pokud jste používali filtrační vložky, je nutné nechat je zcela vyschnout před tím, než je uskladníte. Součástí naší nabídky je přístroj, který vám pomůže nejen při aktivaci (primování), ale také při kompletním čištění. Je to pumpička Black Berkey Primer. Při „vypumpování“ filtračních vložek Black Berkey dojde jak k rychlému vysušení, tak současně k jejich vyčištění, což je velká výhoda. Filtry můžete sušit také přirozeně (pomocí vzduchu) tak, že je necháte jeden až tři dny na okenním parapetu. Podstatné je postarat se o to, aby před uskladněním byly zcela vysušené a nedošlo tak k růstu bakterií. Pokud budete filtry skladovat dlouhodobě, je vhodné je neprodyšně uzavřít (kupříkladu pomocí uzavíratelného sáčku). Filtry jsou velmi citlivé a mají vysokou absorpční schopnost, takže by mohlo dojít k absorbaci pachů a kouře, čemuž uzavíratelný sáček zabrání. Před použitím filtrů je zvnějšku vydrhněte novou houbičkou na nádobí či pevným kartáčkem. Následně je nutné filtry znovu aktivovat (naprimovat) před vložením do systému. Životnost filtrů je v podstatě neomezená.

Jsou filtry Black Berkey schopné odstranit ropné produkty?

Odstranit z vody ropné produkty je celkem snadné. Testovali jsme schopnost filtrů Black Berkey odstranit tyto ropné nečistoty až do hodnoty dosahující 99,9 %: nafta, ropa, benzin, petrolej, rafinovaný olej, ředidlo. Nezapomínejte však, že také filtry se mohou přesytit. Kupříkladu, pokud budete chtít odstranit jeden litr petroleje z tisícilitrové nádoby, neměl by to být žádný problém (avšak počítejte s tím, že to bude déle trvat). Pokud však budete chtít odstranit jeden litr petroleje z dvoulitrové směsi vody a petroleje, pravděpodobně by došlo k přetížení kteréhokoli filtru, který pracuje na principu gravitace.

Dokážou filtry Black Berkey odstranit veškerá léčiva/drogy, které jsou v městské vodovodní vodě přítomny?

Ano, filtry Black Berkey jsou schopny odstranit celou řadu drog a také rezidua léčiv.

Proč po použití filtrů Black Berkey dochází ke zvýšení pH?

Ke zvýšení hodnoty pH ve vodě dochází během filtrování filtračním systémem Black Berkey. Vzhledem k tomu, že pro patogenní bakterie a viry je prospěšnější kyselé prostředí a v zásaditějším (které má vyšší hodnotu pH) přežívají obtížněji, je toto zvýšení pH zdravé. Hodnota pH však závisí na několika faktorech a také na tom, jak byla tato hodnota vysoká před přefiltrováním.

Aby filtr byl schopen zachytit viry, má velice malé póry. Jak často dochází k jeho zanesení?

Díky použití mnohonásobně většího počtu mikroskopických pórů v každé vložce (v porovnání s ostatními filtry) vyvažuje toto patentované složení, které je ve filtračních vložkách Black Berkey použito, extrémně malou velikost pórů. Systémy Black Berkey tak filtrují vodu přibližně osmkrát rychleji a násobně větší množství vody, než je tomu u ostatních filtrů. Přestože některé povrchové póry mohou být nečistotami zaneseny, zanesení všech pórů a tím pádem i ucpání filtru je velice těžké. Nicméně k zanesení většiny pórů a zpomalení toku vody filtrem Black Berkey dojít může. Pokud se tak stane, není nic jednoduššího než vyčištění vnější části novou houbičkou na nádobí či zubním kartáčkem a tím i obnovení funkčnosti filtru. Tímto odstraníte zanesené povrchové póry. Pomocí naší technologie tedy nemůže dojít k předčasnému ucpání filtru ani kvůli jeho drobným mikroskopickým pórům.

Jakým způsobem si filtr Black Berkey dokáže poradit s viry?

Filtr Black Berkey dokáže nejen virům, ale také bakteriím a potravinářským barvivům zabránit v průniku cestami, jimiž voda prochází, díky miniaturním mikroskopickým pórům. V těchto pórech se nečistoty zachytí, avšak podstatně menší molekuly vody skrze póry projdou. Touto metodou dochází k oddělení filtrované vody od nečistot.

Je možné používat systém Black Berkey pro měkčenou vodu?

Filtry Black Berkey byly vykonstruovány přesně tak, aby si dokázaly poradit s odstraněním patogenů, těžkých kovů a kontaminantů. Nejsou však schopny odstranit minerální soli, které do vody změkčovadla přidávají. Sůl, která je v měkčené vodě obsažena, může póry filtračních vložek Black Berkey ucpávat. Je možné využít některý z našich čisticích systémů a změkčování vody tímto způsobem obejít tak, abyste pitnou vodu získali. Pomocí obtokového ventilu (které jsou součástí většiny změkčovačů vody) nebo cesty je možné získat vodu ještě před tím, než dojde k změkčení přímo ze zdroje. Je to lepší než používat měkčenou vodu přímo v systému Black Berkey.

Z čeho se blokovací zátky vyrábějí?

Blokovací zátky mají dva různé typy:

 

 1. Černé blokovací zátky běžně dodáváme se všemi systémy Berkey Light a také s určitými systémy, které jsou z nerezové oceli. Vyrábí se z pryže Buna, jež byla pečlivě schválena americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).
 2. U některých systémů, které jsou vyrobeny z nerezové oceli, je možné používat bílé blokovací zátky. Ty obsahují šroub a matici, které se vyrábějí z polypropylenu. Těsnění je vyrobeno z potravinářského silikonu. Nezapomeňte, že voda, která se nachází ve spodní komoře, do kontaktu s jakýmkoli typem blokovacích zátek nepřijde. Přefiltruje se totiž ještě předtím, než se dostane do spodní komory.

Z čeho se vyrábí kohoutky?

Používáme několik typů kohoutků. Podložky, matice, zátka a pouzdro, které používáme pro naše standardní kohoutky a kohoutky, které mají skleněnou kapiláru pro kontrolu hladiny, se vyrábí z následujících materiálů: Zátka uvnitř je silikonová a splňuje požadavky FDA na materiály, které jsou ve styku s potravinami. Pouzdro je polypropylenové a splňuje požadavky FDA na materiály, které jsou ve styku s potravinami. Podložky jsou pryžové a splňují požadavky FDA na materiály, které jsou ve styku s potravinami. Trubice kohoutků se skleněnou kapilárou se vyrábějí z leštěného hliníkového plechu, do kterého se vkládá skleněná trubice. Malé podložky nacházející se v horní a spodní části trubice kohoutků s pozorovacím okénkem jsou pryžové a splňují požadavky FDA na materiály, které jsou ve styku s potravinami. Kohoutek na víno se vyrábí poměrně jinak a je složen z odlišných dílů. Podložka je vyrobena z EPDM a černé pryže. Černá matice je vyrobena z vysokohustotního polypropylenu. Tělo je vyrobeno z polypropylenu. Kohoutek je vyroben z polypropylenu.

V případě, že vařím či zmrazím vodu ze systému Berkey, plavou v ní bílé „mapy“. O co jde?

K tomuto jevu může dojít, pokud se jedná o tvrdou (silně mineralizovanou) vodu. Protože má nižší hladinu kyselosti, je voda s vyšší hodnotou pH nejzdravější. Jestliže se u filtrované vody hodnota pH zvýší, dojde tak ke snížení její kyselosti a voda už nebude moct vázat tolik minerálů. V této chvíli se minerály ve vodě začnou postupně srážet a v závislosti na jejich složení buď vyplavou na povrch, nebo naopak klesnou ke dnu. Tomuto procesu se říká flokulace a minerálům, které se vysráží, se říká „bílí plavci“. Nemusíte si tedy s těmito usazeninami dělat starosti. Bílí plavci jsou minerály, které už byly ve vodě obsaženy dříve. Po filtraci došlo pouze k jejich zviditelnění, zatímco před ní byly neviditelné z toho důvodu, že byly rozpuštěny ve formě iontů.

Jak mohu čistit nerezové komory?

 1. Spodní komoru stačí jednou za měsíc umýt vodou a prostředkem na nádobí.
 2. V oblastech, kde se nachází tvrdá voda, může na kohoutcích a komorách dojít po delším používání k tvorbě vápenaté usazeniny. Tu odstraníte tak, že ponoříte postižená místa na dobu cca 15 minut do octa či do směsi octa a vody v poměru 50:50 nebo do vody s kyselinou citronovou. Následně očistěte vápenaté usazeniny houbičkou či měkkým kartáčkem. Pak už to stačí jen umýt vodou a prostředkem na nádobí a opláchnout.